skip-navigation

编号 分类 标题 昵称 登录日期 处理状态
Notice 欧佩拉轮迎接2016廓优惠活动
OPERA
2015-12-02 --
Notice 欧佩拉微信公众平台正式运营
OPERA
2015-12-02 --
119  其他  医院只在韩国有吗?
oweoh
2017-09-19 处理完毕
118  其他  我要去做手术
joppj
2017-09-18 处理完毕
117  其他  手术的话需要准备什么?
fyiip
2017-09-08 处理完毕
116  其他  签证问题
lveooyk
2017-09-07 处理完毕
115  其他  可以给办签证吗?
teoovbik
2017-08-23 处理完毕
114  其他  咨询下
csohg
2017-08-22 处理完毕
113  其他  怎么去你们医院?
geopv
2017-08-04 处理完毕
112  其他  去做手术的话,签证好办吗?
gteon
2017-08-04 处理完毕
111  其他  去的话都需要准备什么
pjrekbl
2017-07-05 处理完毕
110  其他  咨询
ujrtt
2017-05-25 处理完毕
109  其他  咨询
ijghpbgf
2017-05-22 处理完毕
108  其他  预约手术
eryok
2017-05-15 处理完毕
107  其他  能代办签证吗?
rylhj
2017-05-12 处理完毕
106  其他  能刷中国的信用卡吗?
iffgd
2017-05-12 处理完毕
105  其他  可以分期吗?
iouhhk
2017-05-04 处理完毕
104  其他  去的话你们都提供什么服务?
ettkj
2017-04-21 处理完毕
103  其他  开证明
rydfa
2017-04-19 处理完毕
102  其他  你们做毛发移植吗?
ryjkf
2017-04-06 处理完毕
101  其他  签证问题
hkejh
2017-03-29 处理完毕
100  其他  费用
rrfgn
2017-03-17 处理完毕